tds 2

Dyżury pełnione przez specjalistów PPP nr 3 w Olsztynie w okresie

od 4 maja 2020 r.

w godzinach od 10.00-12.00 i od 15.00 do 17.00

osoby dyżurujące są dostępne pod podanym przy nazwisku numerem telefonu lub adresem komunikatora Skype

Dyrektor Poradni dostępny jest codziennie w godz. 10.00 do 14.00; tel. 89 527 23 47

 

PLAN DYŻURÓW