Diagnoza logopedyczna

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z sytuacją epidemiczną proponujemy diagnozę logopedyczną z zastosowaniem nagrania mowy i aparatu artykulacyjnego dziecka. Szczegółowe informacje jak wykonać i dostarczyć nagranie znajdują się w poniższym załączniku. 

ZAŁĄCZNIK